Матеріали 7 сесії селищної ради сьомого скликання

Матеріали 7  сесії селищної ради сьомого скликання

 

Поіменне голосування 7  сесії селищної ради сьомого скликання

Архів

Рішення Саратської селищної ради від 30.01.2015 року № 1333 - УІ "Про надання згоди на передачу в оренду територіальній громаді сіл селища Саратського району КЗ «Саратський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1, КЗ «Саратський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2, селищного будинку культури разом з їх цілісними майновими комплексами на період надання селищній раді субвенції з районного бюджету на утримання дошкільних закладів та селищного будинку культури у 2015 році.

Виконавчий комітет селищної ради

 

ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий комітет Саратської селищної ради

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Саратської селищної ради «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб на 2014 рік»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Саратської  селищної ради

«Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів

 малого підприємництва – фізичних осіб на 2014 рік»

 

Даний проект регуляторного впливу проекту рішення Саратської селищної ради «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб на 2014 рік» підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій по вищевказаному проекту рішення Саратської селищної ради.

 

 

1. Визначення   й  аналіз проблеми, що  передбачається  вирішити  шляхом впровадження запропонованого регулювання.

 

           Законом України від 04.11.2011р. № 4014- VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» внесено зміни до Податкового кодексу України

З метою безумовного виконання вимог чинного законодавства України та недопущення суперечливих ситуацій  селищна рада  повинна прийняти рішення про визначення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб на  2014рік на території Саратської селищної ради.

 

                        2.   Визначення цілей державного регулювання.

 

Метою регулювання є реалізація державної політики з питань розвитку і підтримки малого підприємництва, забезпечення надходжень до місцевого бюджету, Пенсійного фонду та на обов’язкове соціальне страхування.

 

3.   Визначення й оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених з аргументацією переваг вибраного.

 

Альтернативи не передбачено.

Цей регуляторний акт приймається для рішення певних проблем у розділі 1 аналізу регуляторного впливу й відповідає принципам регуляторної політики. Даним проектом рішення передбачено - врегулювати ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб у відповідності до чинного законодавства.

Затвердження даного регуляторного акту забезпечить збільшення надходжень у дохідну частину  місцевого бюджету.

 

4.  Опис механізмів  і заходів, які забезпечать рішення   певної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного    акту.

        Для  досягнення цілей, певних у другому розділі  аналізу регуляторного впливу проектом даного регуляторного акту передбачене виконання вимог чинного законодавства по встановленню ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб і поповнення дохідної частини  місцевого бюджету.

На дію регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.  Зміни можуть мати як позитивний так і негативний характер.

Зміна строків запровадження в дію місцевого збору зменшить надходження в дохідну частину селищного бюджету.

Збільшення ставок збору при  зростанні мінімальної заробітної плати  вплине на збільшення надходжень збору в  місцевий бюджет.

Впровадження й виконання регуляторного акту не вимагає витрат з  місцевого бюджету .

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у випадку прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

На досягнення вищевказаних цілей може впливати такий фактор, як дотримання платіжно - фінансової дисципліни. Позитивними факторами будуть:

 

                -  додаткові надходження до місцевого бюджету;

                - додаткові надходження до державних цільових фондів

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

 

         Інтереси держави укладаються в реалізації державної регуляторної політики,

виконання положень Податкового кодексу України, очікуване надходження в місцевий бюджет.

Інтереси суб'єктів підприємницької діяльності.

        У зв'язку зі змінами, внесеними до Податкового Кодексу України скасовані раніше діючі нормативно-правові акти й уведені нові податки й збори. Відповідно до Закону № 4014- VI, з 01.01.2012 року втратив чинність ДКМУ від 26.12.1992р. №13-92 «Про прибутковий податок з громадян» та припинив дію Указ Президента України від 03.07.1998 р. «727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

 

                        7.  Обґрунтування запропонованої дії регуляторного акту.

 

Запропонований проект рішення Саратської селищної ради встановлюється строком на 1 рік (на 2014рік), з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин, або подовження його строку дії.

 

8.   Визначення показників результативності регуляторного акту.

 

Дане рішення окремо визначених показників не матиме. З його прийняттям взагалі упорядкується механізм встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб.

Проте опосередковані показники результативності даного регуляторного акту є:

- розмір надходжень від сплати єдиного податку з прийняттям цього рішення;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту у разі його прийняття.

 

               У відповідності зі ст.10 Закону України « Про основи державної регуляторної політики в сфері господарювання» відстеження результативності регуляторного акта Саратської селищної ради буде здійснюватися на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться через 6 місяців з дня набрання ним чинності Саратської селищної ради. Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться  через рік з дня набрання ним чинності.

 

Секретар селищної ради                                                                        С.В. Єрьоменко

 

                                                                                                                         Додаток 1

      до рішення селищної ради

      від 12 червня 2013 року

                                                                                                                №  893 - УІ

 

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення на території Саратської селищної ради

ставок єдиного податку для фізичних осіб - підприємців

          Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України  від 04 листопада 2011 року № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», керуючись  пунктом  24 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,    Саратська селищна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Встановити з 01 січня 2014 року на території Саратської селищної ради ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, що діють на території смт. Сарата:

         1.1. Для першої групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків від мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями ;

          1.2. Для другої групи платників єдиного податку у розмірі 20  відсотків від мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями ;

         2. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством станом на 1 січня початку бюджетного року, з урахуванням внесення змін до ії розміру.

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної

ради з  бюджету та фінансово-економічних питань, розвитку ринкових відносин та питань 

регуляторної політики.

Саратський селищний голова                                                             А.Л.Негодяєв

12 червня     2013 року

 № ____– VI

ПОВІДОМЛЕННЯ Про оприлюднення проекту рішення Саратської селищної ради «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб на 2014 рік»

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про оприлюднення проекту рішення    Саратської селищної ради

 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів

 малого підприємництва – фізичних осіб на 2014 рік»

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб виконавчий комітет Саратської селищної ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення Саратської селищної ради «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для суб’єктів  малого підприємництва – фізичних осіб на 2014 рік».

 

Зауваження та пропозиції до вказаного проекту рішення  Саратської  селищної   ради приймаються в письмовому вигляді розробником протягом 1-го місяця з дня його опублікування за адресою: 68200, смт Сарата, вул. Чкалова, № 15.

 

 Саратський селищний голова                               А.Л. Негодяєв

 

 

Рішення Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Сарата

 

Описание: GERB      

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Порядку пайової  участі замовників
у розвитку інфраструктури
селища Сарата

               З метою забезпечення виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись статтями 25, 26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Саратська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Сарата (додаток  1).
 2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури селища Сарата (додаток 2). 
 3. Затвердити Положення про Цільовий фонд розвитку інфраструктури селища Сарата (додаток  3).
 4. Визначити виконком Саратської селищної ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності з пайової участі у розвитку інфраструктури селища.
 5. Рішення набуває чинності з дня  оприлюднення.
 6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні  комісії селищної ради з бюджету та фінансово-економічних питань, розвитку ринкових відносин та питань регуляторної політики, комісію з питань законності, правопорядку та захисту прав громадян,та постійну комісію  селищної ради  з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та благоустрою селища.

 

Саратський селищний голова                                                                            А.Л. Негодяєв

08 травня 2013 року

№ - 878 VI

 

ПОГОДЖЕНО:

голова постійної комісії селищної ради з питань

законності, правопорядку та захисту прав громадян –                    Запорощенко В.О.

 

голова постійної комісії селищної ради з бюджету та

фінансово-економічних питань, розвитку

ринкових відносин, питань регуляторної політики  -                       Іовчев І.П.                                               

 

голова постійної комісії  селищної ради  з питань комунальної

 власності, житлово-комунального господарства,

розвитку інфраструктури та благоустрою селища -                          Сапунов І.І.

 

 

 

Підготував:

спеціаліст з юридичних питань селищної ради

Гавриленко Є.В.

тел.22803

 

 

           РОЗСИЛКА:

 

Єрьоменко С.В.      – 4 прим.

РДА – 1 прим.

______________________

            ВСЬОГО:  5 прим.

 

 

                                                                                                  Додаток  1

                                                                    до рішення  Саратської селищної ради

                                                        від 08.05.2013 року № 878- VI

                                                                

 

 

Порядок
пайової участі замовників у розвитку інфраструктури
селища Сарата

 

1. Загальні положення

1.1.Порядок пайової участі замовників у розвитку  інфраструктури селища Сарата (далі - Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інфраструктури селища Сарата  та визначає:

 - коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури селища Сарата;

- об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у  розвитку інфраструктури селища Сарата;

- розмір пайової участі.

1.2. Залучення до пайової участі у розвитку інфраструктури селища Сарата є обов’язковим для всіх замовників, які мають намір здійснити нове будівництво, добудову та надбудову, технічне переоснащення та реставрацію (далі — будівництво) існуючих будівель (споруд) житлово-громадського та виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), які підлягають прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку. Перелік замовників, які звільняються від пайової участі у розвитку інфраструктури селища Сарата, визначений Розділом 4 цього Порядку.

1.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури селища Сарата полягає у перерахуванні замовником до селищного бюджету грошових коштів у розмірах та у строки, встановлені цим Порядком. Ці грошові кошти використовуються виключно для розвитку інфраструктури селища Сарата.

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:
- будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення;
- об’єкт будівництва - об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;
 
- замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва;
- пайова участь - кошти, що вносяться замовниками до селищного цільового фонду створення і розвитку  інфраструктури селища Сарата (далі – Фонд ) у відповідності з цим Порядком;
- Фонд – селищний цільовий фонд створення і розвитку інфраструктури селища Сарата, створений з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інфраструктури селища Сарата;
- договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником та селищною радою (селищним головою від імені селищної ради), з метою участі замовників у
  розвитку інфраструктури селища;
- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування селища;
- соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування,
  об’єктів  соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;
- інженерні мережі - сукупність
  енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;
- уповноважений орган – виконавчий орган Саратської селищної ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників
  про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища, готувати відповідні договори для укладання від імені селищної ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

3.Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури селища Сарата.

 3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на земельній ділянці на території селища Сарата, для отримання вимог по пайовій участі зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Саратської селищної ради.

3.2. До заяви необхідно додати:

3.2.1. копію дозволу на виконання будівельних робіт або декларації про початок виконання будівельних робіт;

3.2.2. зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами (за наявності), та техніко-економічні показники;

3.2.3. правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

- комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

- виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

- довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до статуту чи іншого документу має право на укладення договорів від імені цієї юридичної особи;

- копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

- засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

в) для фізичних осіб — підприємців:

- виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

- довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

4. Визначення розмірів пайової участі та строків їх сплати

4.1.До вартості будівництва не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.2. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких визначена згідно з ДБН, стандартами та правилами, розмір пайової участі встановлюється на рівні:

а) 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для нежитлових будівель та споруд;

б) 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта — для житлових будинків.

4.3. При реконструкції підвальних та горищних приміщень з метою влаштування житлових кімнат, мансард тощо розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури селища множиться на коефіцієнт 0,5.

4.4. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = (ЗКВБ – Вз – В6м – В|м) х 10 % (4 %) х К х Кпон, де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм – витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім – витрати на влаштування внутрішньо -  та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

10 або 4 % – відсоток вартості будівництва;

К – коефіцієнт, визначений згідно  Порядку;

Кпон — коефіцієнт пониження, передбачений у Порядку.

4.5. Для замовників, кошторисна вартість будівництва об’єктів яких не визначена згідно з ДБН, стандартами і правилами, розмір пайової участі визначається в порядку, передбаченому додатком 2 до цього рішення.

 

4.6. На виконання Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Постанови КМУ «Про заходи здешевлення вартості будівництва житла» на період до 01.01.2013р. при розрахунку пайових внесків згідно з п.4.4 та п.4.5 цього Порядку застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5 за умови повної сплати коштів до 01.01.2013р.

4.7. Строк визначення розміру пайової участі замовника не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника, за умови наявності необхідних документів.

4.8.Пайова участь сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

4.9.Забудовники, які здійснюють будівництво житла, мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури селища Сарата згідно з чинним законодавством.

4.10. Питання щодо відстрочення сплати замовником пайового внеску розглядається виконавчим комітетом Саратської селищної ради.

 

5.Об’єкти будівництва, замовники яких до пайової участі не залучаються

5.1. До пайової участі у розвитку інфраструктури селища Сарата не залучаються замовники у разі будівництва:

а) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

в) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

г) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300м2, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

г) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

д) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

е) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуаційтехногенного або природного характеру.

6. Договір про пайову участь

6.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури селища здійснюється на підставі договору про пайову участь у розвитку  інфраструктури селища Сарата (далі – договір про пайову участь), який укладається між селищною радою та замовником.
6
.2. Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації  уповноваженим органом звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
6.3. Договір про пайову участь від імені селищної ради підписує селищний голова.
6.4. Істотними умовами договору про пайову участь є:
- розмір пайової участі;
- терміни (графік) оплати пайової участі;
- відповідальність сторін.
6.5. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури селища.
6.6. Розрахунок величини пайової участі, належного замовником до оплати у відповідності з цим Порядком, проводиться виконавчим комітетом не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками. 
6.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища перераховуються замовником у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у договорі про пайову участь, та сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію єдиним платежем. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
6.8. Договором може бути визначена можливість сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селща частинами лише у разі прийняття селищною радою відповідного  рішення, для чого замовник має звернутися із відповідною заявою на ім'я селищного голови. У такому випадку кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища сплачуються частинами за графіком, про що укладається відповідна додаткова угода.
6.9.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури селища перераховуються у терміни, встановлені договором про пайову участь, але до прийняття об'єкта в експлуатацію.
6.10. Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища. Підставою для відстрочення є відповідна заява замовника, подана не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання терміну сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища, на ім'я селищного голови, у якій має міститись інформація про суму, термін відстрочення та причину неможливості сплати у визначений договором про пайову участь термін. Рішення про відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища приймається селищною радою, про що укладається відповідна додаткова угода з визначенням терміну сплати.
6.11. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність. 
6.12. У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища Сарата, Саратська селища рада приймає рішення щодо можливості відшкодування  замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища, що підтверджується відповідним висновком уповноваженого органу.
6.13. Довідка про повну сплату пайової участі видається замовнику Саратською селищною радою виключно після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь. 

7. Заключні положення

 7.1. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища, передбаченої договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.
7.2. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.
7.3. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для непродовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника, для будівництва об’єкта.
7.4. Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження, дія його положень поширюється на всі об’єкти на території селища, будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію у порядку, встановленому діючим законодавством.
7.5. Спори, пов'язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури селища, вирішуються у судовому порядку.

 

 

 

Секретар Саратської селищної ради                                                           С.В.Єрьоменко

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                             Додаток  2

                                                                                                             до рішення Саратської селищної ради

                                                                                                              від 08.05.2013 року № 878-УІ

                                              

 

 

Типовий договір
про пайову участь у розвитку
інфраструктури
селища Сарата

 
смт. Сарата                                                                                                   “__”_______20__р.

Саратська селищна  рада, в особі селищного голови ______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та рішення Саратської селищної ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Сарата» від ___________ № _______, надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник -________________________, в особі __________________________________, ______________________________________
(повна назва організації)                                      (посада, прізвище,ім’я та по батькові )

що діє на підставі __________________________, надалі «Сторона 2», з іншої
(зазначення повноважень)
сторони, які надалі іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у   розвитку інфраструктури селища Сарата шляхом перерахування коштів  до селищного цільового фонду створення і розвитку інфраструктури селища Сарата (далі – Фонд), а Сторона 1 приймає дані кошти на окремий рахунок.             

2. Зобов’язання Сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язується:
2.1.1.Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням селищної  ради від ________________ № ______.
2.1.2.
Забезпечити видачу  Саратською селищною радою довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до Фонду.
2.1.3.Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони 2 відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.
2.2. Сторона 2 зобов’язується:
2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.
2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури
селища до Фонду не пізніше “___”___________20__р. до прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі _______________________________________________________________грн. 
(сума прописом)
на розрахунковий рахунок № _________ у ______________________________
(назва банку)
2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою  до введення об’єкта в експлуатацію.
2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою
територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата

3. Права Сторін

3.1. Сторона 1 має право:
- вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури
селища Сарата;
- здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору;
- вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури
селища.
3.2. Сторона 2 має право:
-  реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території
селища, відведеній для будівництва;
- вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань  за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури
селища Сарата.
3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно  до закону, цього Договору та  Порядку, затвердженого рішенням селищної ради від ______________ № _______.
4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

5.Інші умови

5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення селищної ради, прийняте в установленому законом порядку.
5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються  у судовому порядку згідно з чинним законодавством.
5.3.  Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.        
5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.
5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
5.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури
селища.

6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Сторона 1                                                                     Сторона 2

_____________________  _____________________ _____________________                                            _____________________
_____________________                                            _____________________

7. Підписи Сторін

Сторона 1                                                                     Сторона 2

_____________________   _____________________ _____________________                                            _____________________
_____________________                                            _____________________
М.П.                                                                                    М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Додаток 3

                                                                                         до рішення Саратської селищної ради

                                                                             від 08.05.2013 року № 878-УІ

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Положення
про Цільовий фонд розвитку  інфраструктури
селища Сарата

 

1. Загальні положення


1.1. Цільовий фонд розвитку інфраструктури селища Сарата (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інфраструктури селища Сарата.
1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інфраструктури
  відповідного селища Сарата.
Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у селищному бюджеті на відповідний бюджетний період з урахуванням вимог абз.1 п.1.2 цього Положення.
1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчі органи
Саратської селищної ради, визначений рішенням про селищний бюджет на відповідний бюджетний рік.
1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:
1.4.1. замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;
1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
селища Сарата;
1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.
1.5.
Саратська селищна рада веде облік договорів, про які йде мова у  Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Сарата, в тому числі облік грошових коштів, що надходять до селищного бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.

2. Джерела формування Цільового фонду


2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Сарата та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

3. Використання коштів Цільового фонду


3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на інфраструктури
селища Сарата.
3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються
Саратською селищною радою у селищному бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

4. Звітність про формування та використання Цільового фонду


4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією
селищної ради з бюджету та фінансово-економічних питань, розвитку ринкових відносин та питань регуляторної політики та фінансовим органом  Саратської селищної ради.
4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Саратської селищної ради щоквартально разом із звітами про виконання міського бюджету.

 

 

Секретар Саратської селищної ради                                                                  С.В. Єрьоменко

 

 

 

Фотогалерея

Селище Сарата відсвяткувало свій 191 рік народження з дня заснування


Покладання квітів до пам'ятнику засновнику селища Сарата - Ігнацу Ліндлу (20.03.2013 року)


Проведення мітінгу присвяченому 191-й річниці з дня заснування селища Сарата. Мітінг відкриває  Саратський селищний голова - Анатолій Леонідович Негодяєв


Покладання квітів до меморіалу загиблим воїнам у Великій Вітчизняній Війні

 

Проведення мітінгу, присвяченому відкриттю меморіальної стели засновникам селища Сарата та всім мешканцям, які проживали  у Сараті до 1940 року та похованим на території селища. Мітінг відкриває Саратський селищний голова Анатолій Леонідович Негодяєв

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА САРАТА !

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА САРАТА!

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

Саратської селищної ради

«Про затвердження Порядку  пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури смт Сарата»

     З метою реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою селища, керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійною комісією селищної ради з питань законності правопорядку та захисту прав громадян та постійною комісією селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури  та благоустрою селища підготовлено проект рішення  селищної ради «Про Затвердження Порядку пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури смт  Сарата».

     Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» Ви можете ознайомитись з проектом рішення та аналізом регуляторного впливу який буде оприлюднене на цьому  сайті в термін до  02.04.2013 року.

Зауваження та пропозиції до вказаного проекту рішення  Саратської  селищної   ради приймаються в письмовому вигляді розробником протягом 1-го місяця з дня його опублікування за адресою: 68200, смт Сарата, вул. Чкалова, № 15.

Саратський селищний голова                       А.Л. Негодяєв 

 

Рішення про внесення змін і доповнень до рішення селищної ради від 22 листопада 2010 року № 06-УІ « Про утворення постійних комісій селищної ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій»

                                                                                                                                                                                                          

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін і доповнень до рішення

селищної ради від 22 листопада 2010 року

 № 06-УІ « Про утворення постійних комісій селищної

 ради,  затвердження їх складу, обрання голів комісій»

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 26, статті 47  Закону України «Про місцеве   самоврядування  в Україні»,  з метою покращання діяльності постійних комісій селищної ради, Саратська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. 1.Внести наступні зміни та доповнення до пункту 1 рішення селищної ради від 22 листопада 2010 року № 06-УІ «Про утворення постійних комісій селищної ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій»:

1.1  Утворити постійну комісію з   питань комунальної власності,  житлово -     комунального     господарства, розвитку       інфраструктури та благоустрою селища.

1.2  Утворити постійну комісію з питань освіти, культури, спорту та у справах молоді, соціального захисту і охорони здоров’я  шляхом об’єднання  постійної комісії з питань освіти, культури, спорту та у справах молоді та постійної комісії селищної ради з питань   соціального захисту і охорони здоров’я.

 1. 2.Вивести із складу постійних комісій  у зв’язку з переходом до інших комісій:

-          Сапунова Івана Івановича, члена постійної комісії  селищної ради з питань

                      соціального захисту та охорони здоров’я,

-          Летинського Володимира Семеновича , члена постійної комісії  селищної ради з питань депутатської діяльності, етики та гласності,

-          Міщенко Ніну Матвіївну, члена постійної комісії селищної ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я,

-          Парфута Валентину Павлівну, члена постійної комісії селищної ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я,

-          Чемерис Лілію Іванівну, члена постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури та спорту та у справах молоді,

-          Євчева Федора Георгійовича, члена постійної комісії селищної ради з питань депутатської діяльності, етики та гласності.  

 1. 3.Ввести до складу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, розвитку інфраструктури та благоустрою селища:

      -    Сапунова Івана Івановича

-          Летинського Володимира Семеновича,

-          Міщенко Ніну Матвіївну,

-          Парфута Валентину Павлівну,

-          Євчева Федора Георгійовича .

 1. 4.Обрати головами постійних комісій селищної ради:

-          Сапунова Івана Івановича - головою постійної комісії селищної ради комісії з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, розвитку інфраструктури та благоустрою селища:

-          Тарасюка Юрія Анатолійовича – головою постійної комісії з питань освіти, культури, спорту та у справах молоді, соціального захисту і охорони здоров’я

 1. 5.Викласти пункт 2 рішення селищної ради   від 22 листопада 2010 року № 06-УІ «Про утворення постійних комісій селищної ради, затвердження їх складу, обрання голів комісій» в новій редакції:

 Постійна комісія селищної ради з бюджету та фінансово – економічних питань, розвитку ринкових відносин, питань регуляторної політики  

                                               Голова комісії:

1. Іовчев Іван Пилипович   – депутат виборчого округу № 11

                                               Члени комісії:

           2. Димов Анатолій Іванович –депутат виборчого округу № 12

           3.  Прокоф,єв Сергій Іванович – депутат виборчого округу № 23

 1. 4.Станецький Олег Ігорович – депутат виборчого округу № 15

           5.  Терьохін Сергій Михайлович – депутат виборчого округу № 4

            Постійна комісія селищної ради з питань  земельних

            відносин, екології та раціонального  природокористування  

                                           Голова комісії:

           1.  Бочевар Іван Констянтинович – депутат виборчого округу № 30

                                           Члени комісії:

          2.  Гетманенко Артем Валентинович – депутат виборчого округу № 26

           3  Колісник Юрій Іванович – депутат виборчого округу № 8

          4. Лотоцький Віталій Євгенович  – депутат виборчого округу № 10    

.        

              Постійна комісія селищної ради з питань освіти, культури, спорту

               та у справах молоді, соціального захисту та охорони здоров’я

                                            Голова комісії:

           1. Тарасюк Юрій Анатолійович – депутат виборчого округу № 20

                                            Члени комісії:

 1. 2.Лозова Неля Анатоліївна – депутат виборчого округу № 3
 2. 3.Молчанова Алла Михайлівна – депутат виборчого округу № 29
 3. 4.Школа Ірина Іванівна – депутат виборчого округу № 22
 4. 5.Мінчев Анатолій Дмитрович – депутат виборчого  округу № 21

6.   Кімліченко Лілія Власівна – депутат виборчого округу № 28

             Постійна комісія селищної ради з питань  

            законності,  правопорядку та захисту прав громадян

 

                                           Голова комісії:

           1. Запорощенко Вікторія Олегівна – депутат виборчого округу № 5

                                           Члени комісії:

           2.  Сочинський Руслан Вікторович– депутат виборчого округу № 9

           3. Ніколов Анатолій Іванович – депутат виборчого округу № 18   

           4.  Подуст Василій Іванович  – депутат виборчого округу

           5.  Верьовкін Павло Миколайович  - депутат виборчого округу № 14

            Постійна комісія селищної ради з питань

           депутатської діяльності, етики та гласності

                                           Голова комісії:

           1.  Котелевський Олександр Федорович депутат виборчого округу № 17

                                           Члени комісії:

          2. Коваль Євгенія Федорівна – депутат виборчого округу № 13

          3. Чемерис Лілія Іванівна   – депутат виборчого округу № 24

          4.  Судаков Андрій Володимирович – депутат виборчого округу № 25

            Постійна комісія селищної ради з питань    комунальної власності,

            житлово - комунального господарства, розвитку інфраструктури

            та    благоустрою селища

       

                                       Голова комісії:

           1.  Сапунов Іван Іванович  депутат виборчого округу № 19

                                           Члени комісії:

          2. Летинський Володимир Семенович – депутат виборчого округу № 27

          3. Міщенко Ніна Матвіївна  – депутат виборчого округу № 16

          4. Парфута Валентина Павлівна    – депутат виборчого округу № 6

          5.  Євчев Федір Георгійович  – депутат виборчого округу № 2

Саратський селищний голова                               А.Л. Негодяєв

07 листопада 2012 року

№  706  -  УІ

Рішення про план роботи Саратської селищної ради на 2013 рік

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

САРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 Р І Ш Е Н Н Я

Про план роботи Саратської селищної ради

на 2013 рік

                 Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Саратська селищна рада

ВИРІШИЛА:

      1.   Затвердити план роботи Саратської селищної ради на 2013 рік (додається).

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради

           Єрьоменко С.В. та голів постійних комісій селищної ради.

Саратський

селищний голова                                                                А.Л. Негодяєв

    10 січня  2013 року

    №  779 - VІ

Порядок оскарження

Розділ знаходиьтся у стадії наповнення

Зразки запитів

Розділ знаходиьтся у стадії наповнення

Інформація про розгляд звернень громадян

Розділ знаходиться у стадії наповнення

Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Лютий 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28