Положення про президію Саратської районної ради Одеської області

                                                                                                                                                                            

УКРАЇНА

САРАТСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                                                

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження  Положення про президію Саратської

районної ради Одеської області  

           

 

            Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити Положення про президію Саратської районної ради Одеської області, що  додається.

            2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення районної ради від 14 грудня 2010 року № 11-V «Про затвердження Положення про президію  Саратської районної ради Одеської області».

 

 

 

Голова районної ради                                    Б.І.Райнов

 

 

01 грудня  2015 року

 

 

№  9    -VІІ

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                                до рішення районної ради

                                                                                                від 01 грудня  2015 року

                                                                                                №  9      - VІІ

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про президію Саратської  районної ради Одеської області

 

 

            1. Повноваження та порядок роботи президії Саратської районної ради Одеської області (далі – президія районної ради) визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом районної ради та цим Положенням.

             2. Президія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

            3. Президія районної ради утворюється на пленарному засіданні ради у складі голови районної ради, його заступника, голів постійних комісій ради, уповноважених представників депутатських груп і фракцій.

             4. Президія районної ради здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання президії районної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менш ніж половини осіб від загального складу президії районної ради.

             Засідання президії з розгляду питань,  що передбачається внести на розгляд сесії районної ради, проводяться після засідання постійних комісій районної ради. 

             Засідання президії районної ради скликає в міру потреби, яке веде голова районної ради, під час його відсутності – заступник голови районної ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції – обраний президією районної ради член президії районної ради.

             Засідання президії районної ради може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш ніж 1/3 членів президії районної ради від її загального складу. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання президії та постійних комісій районної ради.

5.  Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії районної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів членів президії районної ради від числа присутніх членів президії районної ради.

            Рішення президії районної ради приймаються протокольно.

            6. Депутати районної ради мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях президії районної ради з дорадчим голосом. На засіданнях президії районної ради (в тому числі і закритих) мають право бути присутніми посадові особи виконавчого апарату районної ради.

7. Членам президії районної ради, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, а також іншим особам, запрошеним на засідання повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні. Необхідні матеріали з питань порядку денного доводяться до відома членів президії у день проведення засідання.

8. На засіданні президії районної ради під час обговорення питань можуть ставитися запитання виступаючим, проводитися діалоги за умови, що одночасно говорить не більше одного промовця. Слово для виступів надається за зверненням бажаючих  виступити.

9. Засідання президії районної ради протоколюються виконавчим апаратом районної ради.

            Протокол засідання президії районної ради оформляється відповідно до вимог Регламенту районної ради, цього Положення на підставі записів, зроблених у ході засідання.

  10.  У протоколі засідання президії районної ради зазначаються:

            - порядковий номер, дата, час і місце проведення засідання;

            -  прізвище, ім’я, по батькові головуючого на засіданні;

-  прізвище, ініціали присутніх і відсутніх на засіданні членів президії районної ради;

            - посада, прізвище, ім’я, по батькові запрошених, присутніх на засіданні;

            - питання порядку денного, винесені на розгляд, посада, прізвище, ініціали доповідача, співдоповідача;

            - хід обговорення питань, які включені до порядку денного, із зазначенням прізвища, ініціалів осіб, які виступали та подавали пропозиції і зауваження на засіданні, короткий зміст їх виступу по суті питання  (запитання, звернення, пропозиції і зауваження);

            - всі внесені на голосування питання, пропозиції тощо, спосіб їх вирішення, повні результати голосування.

До протоколу засідання президії додаються прийняті рішення, пропозиції і рекомендації, примірники матеріалів, які розглядалися на засіданні, тексти доповідей, співдоповідей, письмові звернення депутатів районної ради, письмово викладені окремі думки членів президії районної ради та інших осіб, які мають право ухвального голосу.

  11. Протокол  засідання президії районної ради повинен бути оформлений не пізніш як в десятиденний строк та підписаний головуючим на засіданні.

Нумерація протоколів ведеться від початку скликання.

  12. Президія районної ради:

- попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, а також проект порядку денного пленарного засідання сесії;

- вирішує інші питання, пов’язані зі скликанням і проведенням сесій районної ради;

            - сприяє координації  роботи  постійних  комісій районної ради;

            - сприяє діяльності депутатських груп (фракцій).

           

 

 

Заступник голови районної ради                    О.І. Небога

 

 

Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Лютий 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28