Оголошення

ЗВЕРНЕННЯ

 

Шановні мешканці селища Сарата!

 

Відповідно до  Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» громадяни України   відповідно   до    Конституції    України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об'єднання для участі  в  охороні  громадського порядку   і   державного   кордону,   з метою сприяння  органам  місцевого самоврядування,  правоохоронним  органам,  Державній  прикордонній службі  України  та  органам  виконавчої  влади, а також посадовим особам  у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і   злочинів,   захисті  життя  та  здоров'я  громадян,  інтересів

суспільства  і  держави  від  протиправних  посягань,  а  також  у рятуванні   людей  і  майна  під  час  стихійного  лиха  та  інших надзвичайних обставин.

 Правовою основою діяльності громадських формувань  з  охорони громадського  порядку  і державного кордону є Конституція України, Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів  України,  рішення  місцевих  державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування  з  питань  охорони  громадського порядку   і   державного   кордону,   боротьби  із  злочинністю  і адміністративними правопорушеннями,  а також  положення  (статути) цих формувань.

  Громадські формування   з   охорони  громадського  порядку  і державного кордону створюються на добровільних засадах  за  місцем роботи,  навчання  або проживання громадян.

         Рішення   про   створення  громадських  формувань  з  охорони громадського  порядку  і  державного кордону приймається на зборах (конференціях)   громадян.   На   збори   можуть   бути  запрошені представники    трудових    колективів,    навчальних    закладів, правоохоронних  органів, підрозділів Державної прикордонної служби України   та   громадськості.   Громадські  формування  з  охорони громадського  порядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб.

         Місцеві державні      адміністрації,     органи     місцевого

самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та

підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського

порядку і державного кордону.

 Громадське формування   з   охорони  громадського  порядку  і державного кордону діє на основі Положення  (Статуту)  про  нього.   Основними завданнями    громадських   формувань   з   охорони громадського порядку і державного кордону є:

1)у сфері охорони громадського порядку:

надання допомоги  органам  внутрішніх  справ  у  забезпеченні громадського    порядку   і   громадської   безпеки,   запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;

      інформування органів  та  підрозділів  внутрішніх  справ  про вчинені  або  ті,  що  готуються,  злочини,   місця   концентрації злочинних угруповань;

     сприяння органам  внутрішніх  справ  у  виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,   установ,   організацій,   громадян   від  злочинних посягань; участь   у   забезпеченні  безпеки  дорожнього  руху  та боротьбі   з    дитячою    бездоглядністю    і    правопорушеннями неповнолітніх;

 

     2) у сфері охорони державного кордону:

 

     надання  допомоги  підрозділам  Державної прикордонної служби України   у   виявленні  та  затриманні  осіб,  які  порушили  або намагаються   порушити   державний   кордон   чи   провадять  іншу протиправну діяльність на кордоні;

     сприяння  військовослужбовцям  Державної  прикордонної служби України   в   охороні  державного  кордону,  виключної  (морської) економічної   зони   України,   а  також  здійснення  контролю  за дотриманням  режиму  державного  кордону,  прикордонного  режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і роботи;

     надання  допомоги  підрозділам  Державної прикордонної служби України  у  виявленні  умов  та  причин,  які  можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні, і вжиття заходів до їх усунення;

     участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу кордону та за прикордонними інженерними спорудами;

     участь  у  заходах  Державної  прикордонної  служби України з профілактики  порушень  або  спроб  порушення державного кордону і режиму  в  пунктах  пропуску  через  державний кордон, незаконного переміщення через державний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;

     3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

     надання невідкладної   допомоги  особам,  які  потерпіли  від нещасних випадків чи правопорушень;

     участь у рятуванні людей і  майна,  підтриманні  громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Громадські формування   з   охорони  громадського  порядку  і державного кордону проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх   справ,   підрозділів  Державної  прикордонної  служби України шляхом:

     1) спільного   з   працівниками   органів  внутрішніх  справ, прикордонниками патрулювання  і  виставлення  постів  на  вулицях, майданах,  залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і річкових портах,  у місцях компактного  проживання  громадян,  розташування

підприємств,  установ, організацій, навчальних закладів, а також у

місцях можливої  появи  порушників  кордону  в  межах  району,  що

контролюється Державною прикордонною службою України, прикордонної

смуги;  участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час

проведення  масових заходів,  погоджених у випадках,  передбачених

законом, з виконавчими органами місцевого самоврядування;

     2) проведення  разом  з  прикордонниками  огляду на маршрутах

можливого руху порушників державного кордону,  місць  їх  укриття,

транспортних  засобів,  суміжної з державним кордоном місцевості з

метою встановлення причин та умов перебування невідомих осіб;

     3) участі у заходах правоохоронних  органів,  спрямованих  на

боротьбу з окремими видами правопорушень.

Членами громадських формувань з охорони громадського  порядку і  державного  кордону можуть бути громадяни України,  які досягли 18-річного  віку,  виявили  бажання  брати  участь   у   зміцненні правопорядку  і  в  охороні державного кордону та здатні за своїми діловими,  моральними якостями і  станом  здоров'я  виконувати  на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

Відповідно до вищевикладеного, керуючись Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Саратська селищна рада пропонує мешканцям селища, бажаючим забезпечити правопорядок, рівень тиші та спокою на території нашого селища створити громадське об'єднання для участі  в  охороні  громадського порядку   і   державного   кордону.

  За довідками та роз’ясненнями пропонуємо звертатись до селищної ради за телефонами: 22803 спеціаліст селищної ради з юридичних питань - Гавриленко Євгенія Вікторівна.

 

 

 

Саратський селищний голова                          А.Л. Негодяєв


ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА САРАТА !

 

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

 

Саратської селищної ради

 

«Про затвердження Порядку  пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури смт Сарата»

 

     З метою реалізації норм чинного законодавства щодо залучення замовників будівництва до благоустрою селища, керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійною комісією селищної ради з питань законності правопорядку та захисту прав громадян та постійною комісією селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури  та благоустрою селища підготовлено проект рішення  селищної ради «Про Затвердження Порядку пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури смт  Сарата».

 

     Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» Ви можете ознайомитись з проектом рішення та аналізом регуляторного впливу який буде оприлюднене на цьому  сайті в термін до  02.04.2013 року.

 

Зауваження та пропозиції до вказаного проекту рішення  Саратської  селищної   ради приймаються в письмовому вигляді розробником протягом 1-го місяця з дня його опублікування за адресою: 68200, смт Сарата, вул. Чкалова, № 15.

 

Саратський селищний голова                               А.Л. Негодяєв

 


 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СЕЛИЩА САРАТА!

ПОВІДОМЛЕННЯ

Доводимо до Вашого відома, що з 28 лютого по 28 березня 2013 року  триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території в смт Сарата Одеської області в границях вулиць: Леніна, Карла Маркса, Котовського.

 Замовником даної містобудівної документації є КУ «Саратська дитячо-юнацька спортивна школа».

З відповідною проектною документацією можна ознайомитись за адресою: смт Сарата, вул. Чкалова № 15 Саратська селищна рада Одеської області. Довідка за тел.2-20-03.

Пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Терміни подання пропозицій: з 28.02.2013 до 28.03.2013р.

З повагою,

Секретар селищної ради                                               С.В. Єрьоменко

 

Детальний план

 

 


 

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ СМТ. САРАТА!

Відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ» та «Про Червону Книгу України», на виконання листа Саратської районної державної адміністрації №  01-19/157/167 від 06.02.2013 року щодо посилення державного контролю у сфері охорони об’єктів рослинного світу, а саме підсніжників які занесені до Червоної Книги України, Саратська селищна рада доводе до Вашого відому, що  будь-які маніпуляції з об’єктами Червоної книги – вилучення, продаж, торгівля ними, пересаджування та інше – забороняється законом.

Попереджаємо Вас про можливість настання адміністративної відповідальності в разі порушення  вимог статті 88-1 КУпАП. 

Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Березень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31