Сергіївська сільська рада

Сергіївська сільська рада

Саратського району Одеської області

 

 

 1. 1.Керівництво сільської ради

 

Голова: Тимохіна Людмила Веніамінівна

 

Новый рисунок

 

Службова адреса: 68263 Одеська область Саратський район село Сергіївка вулиця Леніна, 144

Робочий телефон: 45 – 2 – 42

 

Секретар: Гусєва Людмила Павлівна

Службова адреса: 68263 Одеська область Саратський район село Сергіївка вулиця Леніна, 144

Робочий телефон: 45 – 2 – 42

 

 1. 2.Герб, прапор: відсутні
 2. 3.Географічне розташування: розташоване на півдні Саратського району
 3. 4.Відстань до районного центру: 30 км.
 4. 5.Відстань до обласного центру: 100 км.
 5. 6.Територія населеного пункту:

Всього - 6223 га

Площа населеного пункту – 402 га

 1. 7.Кількість населених пунктів:
 2. 8.Кількість населення:

-          всього населення на 01.01.2013 року – 1342 чол.

 1. 9.Історична довідка

Де зараз знаходиться село Сергіївка люди жили здавна. На території села знайдені останки поселень епохи пізньої бронзи(ІІ – початок І тисячоліття до н. е.) та перших віків нашої ери. У другій половині ХУІІІ та на початку Х1Х віків почалося заселення причорноморської низини, тут виникають великі земельні володіння. Населення цього краю росло в першу чергу за рахунок біглих селян та казаків, які оселяли казенні та поміщицькі землі.

Назва села утворилася від прізвища першого поселенця Сергіїва, який приїхав з Орловської губернії. З причини того, що в нього не було спадкоємців по чоловічій лінії, прізвище Сергіїв в селі не збереглася.

Перші поселенці с. Сергіївка, з'явилися наприкінці ХХУІІІ – го століття. Це були ходоки, які ходили по сіль до Чорного моря. Проходячи обширні простори Причорноморської низовини, деякі з них мріяли про вільне життя та землю. Частина ходоків з Русі залишались.. Всі поселенці були з Орловської губернії.

Перші згадки про село відносяться до 1819 року.

До 1830 року в Сергіївці нараховувалося білля 160 дворів. Всі поселенці мали майже одинакові руські прізвища (всього прізвищ 26). Селяни в свою чергу несли державні повинності у виді грошових податей, вели шляхове транспортне обслуговування, проводилося будівництво доріг.

На при кінці Х1Х сторіччя в Сергіївці вже нараховувалося 490 дворів з населенням 1960 чоловік; 25 кулацьких; 150 середняцьких; 315 бідняцьких. Білля 200 селянських сімей вже були безземельними. До самих сильних кулацьких господарств відносились господарства Павла Бондарева и Юхима Щелкунова, щоденно в кожному з цих кулацьких маєтків працювало до 30 –ти батраків. В 1909 – 1910 р. р. почалося масове переселення селян – сергіївців у пошуках нових вільних земель. Їх шлях лежав в Омську область в село Єрмокліївку.

У січні 1918 року на території України була встановлена Радянська влада, вона дійшла і до Сергіївки. Майже через століття після того як була заснована Сергіївка, багатостраждальну Бессарабію окупувала боярська Румунія, в березні 1918 року в час громадянської війни.

В 30-і роки були неврожаї від сильної засухи. А в 32- 33 –их роках штучний голод дійшов і до Сергіївки.

22 червня 1940 року знову була встановлена Радянська влада, вибрали місцевий орган влади – виконком Сергіївської сільської ради депутатів з 7 чоловік.

23 серпня 1944 року 808 стрілецький полк 394 стрілецької дивізії, який входив до складу 46 – ї армії 3-го Українського фронту, звільнив Саратський район від німецько - румунських загарбників. Після жорстокої багато тривалої війни з фронті в Великої вітчизняної війни повернулося додому 117 односельців. За мужність та героїзм у боях с німецько-фашистськими загарбниками всі вони нагороджені орденами та медалями. 124 воїна - односельчанина склали свої голови на полях великих битв.

Зразу ж після вигнання німецько – румунських загарбників розпочала роботу сільська рада, почали діяти школа та пошта, а також відкрилися магазини.

У 1946 – 1947 рр. в селі здійснена суцільна колективізація. До кінця 1945 року селянству вдалося організувати перший колгосп, до якого поступили тільки бідняки. В тодішньому колгоспі на балансі нараховувалося 6 плугів, 13 борін, 40 кіс, 4 віялки, 6 коней, 7 корів, 6 овець и 12 гусей.

На початку 1947 року на території села Сергіївка утворився ще один колгосп – колгосп «Прогрес».

У другій половині 1947 року селяни організували ще одне колективне господарство – колгосп імені Леніна, третій за рахунком.

В 1956 році три колгоспи об’єдналися в одно господарство – колгосп «Путь Леніна».

В 1952 році не писемність була повністю ліквідована. Виріс загальний рівень культури населення. В селі працював клуб, бібліотека. В 1950 році діяла восьмирічна школа.

 1. 10.Основні історичні та історично – архітектурні пам’ятки.

Свято – Димитрієвська церква, пам’ятник загиблим у ВВВ воїнам - односельчанам

 1. 11.Сучасність сільської ради:

           

Сергіївська загально – освітня школа – І – ІІІ ступенів, 1968 року забудови. Директор Шведова Тамара Іванівна. В школі працює 31 особа.

 

Комунальний заклад «Сергіївський дошкільний навчальний заклад ясла – сад» - завідуюча Васильєва Тамара Миколаївна, який налічує 2 групи, в яких виховується 36 дітей.

 

Сільський Будинок культури, 1974 року забудови на 500 місць. Директор Главчева Наталя Іванівна. При Будинку культури функціонують 4 творчих колективу, з них один носить звання народний, а саме народно – етнографічний ансамбль «Русские посилелки». В будинку культури працює 2 художніх керівника.

 

Сергіївська сільська бібліотека, завідуюча Жбанкова Валентина Іванівна, з книжковим фондом 18897.

 

Сільський ФАП, завідуюча Аристова Оксана Федорівна. На ФАПі працює акушерка та патронажна медична сестра, санітарка. Прийом хворих ведуть усі.

 

 1. 12.Видатні земляки сільської ради:

 

Баранов Порфирій Юхимович

 

Доктор технічних наук, професор, завідуючій кафедрою радіотехнічних систем, декан радіотехнічного факультету, директор Інституту радіоелектроніки та телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету.

 

Народився 29 березня 1946 року в селі Сергеевка Саратського району Одеської області.

В 1970 році з відзнакою закінчив Одеський політехнічний інститут, спеціальність – «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси».

Кандидатська дисертація на спеціальну тему була захищена в 1978 році в МУ ім. Н. Е. Баумана (м. Москва). Науковий керівник – доктор технічних наук наук, професор М. Б. Свердлик.

Докторська дисертація «Управління виявленням сигналів в умовах комплексу різнорідних перешкод» була захищена у 1993 році в Одеському політехнічному університеті. Вихованець наукової школи статистичної радіофізики, засновником якої є видатний діяч науки та техніки України, доктор технічних наук, професор М. Б. Свердлик.

Основні направлення наукової діяльності: управлінське прийняття статистичних рішень, адаптовані методи просторово – часової обробки інформації, проектування та розробка апаратури зв’язку и передачі даних.

Засновник приватної наукової школи: підвищення перешкодозахищеності систем радіолокації, радіонавігації, радіоуправління та радіозв’язку.

Має 29 авторських винаходів, захищених авторськими свідоцтвами, 19 з яких втілені в роботу апаратури радіолокаційних станцій и систем зв’язку різного призначення.

Автор більш ніж 200 опублікованих   наукових робіт, в тому числі підручника та 2 учбових посібників.

Під керівництвом П. Ю. Баранова захищено 5 кандидатських дисертацій.

Член спеціалізованої учбової ради по захисту докторських дисертацій при Одеській національній академії зв’язку ім. А. С. Попова.

Нагороджений медаллю «За трудовую доблесть».

 

Гусев Григорий Иванович

 

           Народився 20 лютого 1931 року в селі Успенівка Саратського району Одеської області.

З січня 1948 року по квітень 1951 року працював бухгалтером колгоспу ім. Жданова в с. Успенівка Саратського району Одеської області.

З 1960 року по 1966 рік навчався в Одеському сільськогосподарському інституті, факультет економіки та організації сільського господарства.

З 1962 року по 19 був головою колгоспу «Путь Ленина». У часи, коли головою колгоспу «Путь Ленина» був Гусєв Г. І. на території села були побудовані: сільський Будинок культури,

Неодноразова був обраний депутатом районної ради, депутатом Сергіївської сільської ради.

Двічі нагороджений медаллю «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда»

 

Сиров Іван Демидович

 

            Сиров Іван Демидович розпочав свою трудову діяльність з 1973 року трактористом колгоспу «Путь Леніна». З 1976 року навчався в інституті. Після закінчення повернувся у колгосп «Путь Леніна», де працював з 1983 року по 1997 рік завідуючим молочно - товарною фермою. З лютого 1997 року по теперішній час – голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу «Сергіївка».

            За період роботи на посаді голови правління сільськогосподарського виробничого кооперативу «Сергіївка» зарекомендував себе ініціативним керівником, який має добрі організаторські здібності та господарську підприємливість. Завдячуючи особистим якостям Сирову І.Д. при реформуванні господарства, вдалося зберегти його цілісність. Під час його керівництва, СВК «Сергіївка» на протязі кількох років знаходиться в числі передових господарств району по всім показникам розвитку сільського господарства.

            Завдяки його великому досвіду у сільському господарстві та наполегливій праці у СВК «Сергіївка» добре розвинуте рослинництво та тваринництво. В господарстві займаються вирощуванням тварин м’ясного напрямку. З кожним роком зростають фінансові результати. Виручка від реалізованої продукції досягла 10 млн гривень. Різко скорочуються витрати на виробництво(собівартість). Рентабельність виробництва досягла 47 %. Зростає заробітна плата робітників, порівняно з 2002 роком зросла в 4 рази. Зростають капітальні вкладення, порівняно з 2002 роком основні фонди зросли на 3 млн. гривень. Обновлюється техніка, реконструюються будівлі та споруди. Господарство не має заборгованостей з розрахунків по платежам у бюджет, не користується короткостроковими та довгостроковими кредитами. Стабільне фінансове положення дозволяє вести розширене відтворювання сільського господарства.

            Сиров І.Д. бере активну участь у громадсько-політичному житті району, він є депутатом районної ради. В господарстві проводить велика благодійна допомога. В цьому році йде реконструкція Сергіївської Свято-Димитрівської церкви. СВК виділяє для цього кошти.

            Сиров Іван Демидович користується великою повагою та авторитетом серед робітників сільськогосподарського кооперативу «Сергіївка» та мешканців села. Кандидатура Сирова Івана Демидовича рекомендована загальними зборами членів кооперативу протокол № 2 від 28.07.2007 року.

            14 лютого 2002 року Івана Демидовича нагороджено Почесною Відзнакою Голови Одеської обласної державної адміністрації за видатні трудові здобутки, значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток регіону, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 70-річчя утворення Одеської області.

            У березні 2004 року Сирова Івана Демидовича нагороджено Почесною грамотою за перемогу у IV Всеукраїнському конкурсі на звання «КРАЩИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ РОКУ» серед підприємств області.

            08 листопада 2009 року нагороджено Орденом Нестора Літописця ІІ ступеня особистий внесок розвитку Православної церкви.

 

 

Також безперечно видатними земляками вважаються:

Щелкунов Леонід Федорович – доктор технічних наук,

Алексіїва Наталя Павлівна – кандидат медичних наук,

Молчанов Іван Миколайович – доктор історичних наук,

Фомічов Олександр Артемович – доктор медичних наук,

Мирошников Анатолій Юхимович – доктор медичних наук,

Баранова Віра Тимофіївна – кандидат медичних наук


Регуляторна політика

 

Довідка про результати перевірки Телеганенко О.М.

 Повідомлення про початок проведення перевірки Телеганенко О.М. 

Довідка про результати перевірки 

Повідомлення про початок проведення перевірки згідно із Законом України «Про очищення влади»


ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Рішення


Проекти рішень 


Поіменне голосування


Про сільський бюджет Сергіївської сільської ради на 2020 рік


Паспорти бюджетних програм на 2020 рік

Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік та змін до паспортів бюджетних програм" від 01 квітня 2020 року №17

Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік та зміни до паспортів бюджетних програм" від 02.07.2020 року №41


ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ


Проект бюджету на 2020 рік

 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

Зміни до паспортів бюджетних програм від 06.03.2019 року

Розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік та зміни до паспортів бюджетних програм від 22.07.2019 року №45

Розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік та зміни до паспортів бюджетних програм від 20 вересня 2019 року №62

Розпорядження про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік та зміни до паспортів бюджетних програм від 06 листопада 2019 року №82 

Розпорядження про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік № 92 від 02.12.2019 року


Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Березень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31