Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Саратської селищної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного са

 

               З метою отримання зауважень та  пропозицій від фізичних та юридичних осіб,  їх об’єднань повідомляємо про розроблене  Саратською селищною радою рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата», згідно якого будуть внесені зміни та доповнення до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата». Це викликано вживанням заходів з відновлення  й утримання території селища в належному санітарному стані, забезпечення раціонального використання території, охорони і організації благоустрою об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання, подальшого розвитку й удосконалення їх функціонування, дотриманням вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин, здійсненням контролю за дотриманням власниками тварин нормативно - правових 

актів у цій сфері. Притягнення винних осіб до відповідальності за порушення  Правил утримання домашніх тварин в селищі.

             Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території Саратської селищної ради, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма фізичними та юридичними особами.

Зауваження та пропозиції до проекту розпорядження прийматимуться:

- Саратською селищною радою  впродовж 1 місяця з моменту оприлюднення даного повідомлення

поштою на адресу  -  68200, смт Сарата, вул. Чкалова,15 ;

факсом – (04848) 2-20-03;

на електронну адресу -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

відповідальна особа – Єрьоменко Світлана Володимирівна, 2-20-03;

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акту

 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата»

 

           Цей документ містить обґрунтовування необхідності ухвалення регуляторного акту

сесією Саратської селищної ради, а саме: рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у

смт Сарата» і складено відповідно до ст.8 Закону України "Про основи державної

регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Документ включає аналіз потенційного впливу, який створить регуляторний акт, на суб’єктівгосподарської діяльності та мешканців селища Сарата. Цей документ містить обґрунтовування відповідності проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної

політики і має встановлену Законом уніфіковану форму і зміст.

 

  1. 1.Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом

упровадженнязапропонованого акту «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата»

 

           З метою своєчасного вживання заходів щодо відновлення  й утримання території селища в належному санітарному стані, забезпечення раціонального використання території, охорони і організації благоустрою об’єктів благоустрою, з урахуванням особливостей їх використання, подальшого розвитку й удосконалення їх функціонування, захисту тварин від жорстокого поводження та передбачення  утримання тварин в умовах, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.  При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних запахів, створення  звукового та іншого впливу, керуючись Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про ветеринарну медицину», Законом України «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,  пропонується упровадити новий порядок, що полягає у прийняті рішення Саратською селищною  ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата».

       Рішення розроблено у зв'язку з необхідністю внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення

Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у

смт Сарата».

      Проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної

ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата» та аналіз його регуляторного впливу виноситься на оприлюднення.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

 

Цілі ухвалення регуляторного акту, рішення Саратської селищної ради  «Про внесення

змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року

№74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата», виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягненнязазначенихцілей.

 

Альтернативи рішення проблеми:

- альтернативою є діюча ситуація, тобто діючіПравила;

- прийняття селищною  радою рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення

Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у

смт Сарата».

          Оцінюючи  зазначені альтернативи, перевага віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягається виконання органами місцевого самоврядування Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про ветеринарну медицину», Закону України «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

           Перша альтернатива (відмова від регулювання) не прийнятна через те, що діючі Правила не достатньо вживають заходів щодо відновлення  й утримання території селища в належному санітарному стані, забезпечення раціонального використання території, охорони і організації благоустрою об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання, подальшого розвитку й удосконалення їх функціонування, не  регулюють  відносини між власниками тварин, не  забезпечують безпеку життя мешканців, не посилюють відповідальність власників домашніх тварин за їх утримання.

 

4. Механізм розв'язання проблеми.

 

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати наступні механізми та заходи.

Проведення  роз’яснювальної роботи серед мешканців селища та суб’єктів господарської діяльності щодо:

-          вживання заходів щодо відновлення  й утримання території селища в належному санітарному стані, забезпечення раціонального використання території, охорони і організації благоустрою об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання, подальшого розвитку й удосконалення їх функціонування;

-          дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин,

            здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових  

            актів у цій сфері. Притягнення винних осіб до відповідальності за порушення  

            Правил утримання домашніх тварин в селищі.

 

 

 

 

 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття

запропонованого регуляторного акту.

 

           Прийняття рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення Саратської селищної ради від 10 листопада 2006 року №74-V  «Про встановлення Правил благоустрою територій забезпечення чистоти і належного санітарного стану у смт Сарата»

надає можливість:

 Саратській селищній раді, КП «САРАТА КОМУНСІРВІС»  та Саратському РВ ГУМВС України в Одеській області контролювати:

-           умови та порядок утримання території селища в належному санітарному стані, забезпечення раціонального використання території, охорони і організації благоустрою об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання, подальшого розвитку й удосконалення їх функціонування;

-           належне утримання домашніх тварин, здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері.

 

6. Термін дії регуляторного акту

 

Запропонований регуляторний акт вводиться на необмежений термін і діє з моменту його

ухвалення сесією Саратської селищної ради.

 

7. Визначення показників результативності регуляторного акту

 

Показники результативності зазначеного акту передбачається визначити за наступними

критеріями:

статистичні показники, пов'язані з дією акту, а саме:

-  кількість письмових інформаційних повідомлень контролюючих органів щодо

порушень норм чинного законодавства з благоустрою селища;

- кількість скарг від мешканців селища щодо виконання заходів з благоустрою селища.

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстежування

результативності акту у разі його ухвалення

 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його

підготовки.

Повторне відстеження результативності рішення селищної ради буде здійснено через два

роки після набрання чинності.

Таким чином, структура і складові «Аналізу регуляторного впливу» вказують на

ефективність запропонованого регулювання і відповідають основним принципам Закону

України «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 Саратський селищний голова                  А.Л.Негодяєв

 

Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Лютий 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28