Про щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території


                    

                                                                                                                                                                    

УКРАЇНА

САРАТСЬКА РАЙОННА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 27 березня 2009 року № 300 - V «Про щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території »

                                       

            Відповідно статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення Одеської обласної ради від 26 квітня 2012 року № 511- VI «Про внесення змін до рішення Одеської обласної ради від 12 вересня 2008 року №600- V «Про щорічний обласний конкурс сільських та селищних рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести до рішення районної ради від 27 березня 2009 року № 300 - V «Про щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території» такі зміни:

 

1.1. Викласти додатки № 1 та №2 у новій редакції згідно додатків №1 та № 2 до даного рішення.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної конкурсної комісії щорічного районного конкурсу сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території.

 

 

                       

Голова районної ради                                                                             В.С. Чемерис

 

23 травня 2012 року

 

200 -VІ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до рішення районної ради

від 23   травня 2012 року

200 -VІ

 

 

 

Нова редакція додатку № 1 до рішення районної ради від 27 березня 2009 року № 300 - V «Про щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території» «Положення про щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території»

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території проводиться з метою створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, поліпшення благоустрою та інфраструктури населених пунктів району (сільські та селищна ради району).

В рамках районного щорічного конкурсу сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території також проводиться конкурс серед сільських рад – переможців попередніх обласних конкурсів та окремо конкурс серед селищних рад області.

1.2. Районний конкурс проводиться до 1 грудня поточного року.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ

РАЙОННОГО КОНКУРСУ

2.1. Проведення районного конкурсу здійснюється районною конкурсною комісією спільно з апаратом районної ради.

 

3. УМОВИ РАЙОННОГО КОНКУРСУ

3.1. Звання «Краща територія сільської (селищної) ради з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території» визначається за останній рік за такими показниками:

- наявність місцевих програм та заходів по благоустрою населених пунктів, наявність схем санітарного очищення населених пунктів, забезпечення їх виконання, організація збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення;

- організація благоустрою населених пунктів;

- наявність правил благоустрою території населеного пункту;

- наявність технічної документації з питань благоустрою території населених пунктів;

- фінансування заходів з благоустрою населених пунктів;

- залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- утримання в належному санітарному стані вулиць, майданів, спортивних майданчиків, стадіонів, присадибних територій, парканів, тротуарів, зелених насаджень, сільських та селищного цвинтарів, проведення санітарно-масових заходів;

- утримання у належному стані звалищ сміття, складів мінеральних добрив у господарствах;

- збереження наявних і створення нових парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;

- збереження історико-культурної спадщини;

- надання допомоги соціально незахищеним верствам населення підвідомчої території з питань приведення садиб у належний санітарний стан;

- наявність затвердженої програми розвитку та збереження зелених зон у населеному пункті на перспективу;

- організація роботи, пов’язаної з охороною довкілля, в тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також зменшення шуму і забезпеченням раціонального використання природних ресурсів;

- систематичність проведення заходів з поліпшення благоустрою та санітарного очищення населених пунктів;

- організація дозвілля, масових заходів у будинках культури, клубах, школах, дитячих садках;

- забезпечення належних умов праці дільничним інспекторам міліції;

- будівництво доріг з твердим покриттям, прокладення водопроводу (у кілометрах);

- будівництво, капітальний ремонт приміщень об’єктів соціального призначення (лікарні, ФАПи, аптеки, лазні, школи, дитячі садки, магазини тощо);

- здійснення ефективних заходів щодо запобігання зсувним явищам та підтопленню територій, ліквідації наслідків стихійного лиха;

- працевлаштування населення, збільшення робочих місць шляхом створення нових підприємств та організацій на території сільських та селищної рад;

- фітосанітарний стан підприємств, установ, організацій усіх форм власності, узбіч автомобільних доріг в населених пунктах.

 

4. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО КОНКУРСУ

 

4.1. Районний конкурс проводиться у три етапи:

Перший – до 1 травня поточного року районною радою визначається 3 сільських ради та селищну раду, які можуть взяти участь у другому етапі обласного конкурсу. Інформація щодо переможців першого етапу подається до обласної конкурсної комісії до 31 травня поточного року;

Другий – до 1 серпня поточного року районною радою видається розпорядження про визначення сільської (селищної) ради, яка зайняла перше, друге та третє місця. Сільська (селищна) рада, яка зайняла перше місце, може взяти участь у третьому етапі обласного конкурсу. Інформаційні матеріали згідно з умовами конкурсу по даній раді подаються в обласну конкурсну комісію до 10 серпня поточного року;

Третій – до 1 грудня поточного року районна рада та районна державна адміністрація приймають спільне розпорядження про визначення трьох сільських рад, території яких з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою визнані кращими.

У третьому етапі не беруть участь сільські та селищна ради, які визнані переможцями першого етапу.

 

5. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СЕРЕД СЕЛИЩНИХ РАД ОБЛАСТІ

 

5.1. Участь у зазначеному конкурсі беруть селищні ради (включаючи селищні ради районного значення).

5.2. До 1 серпня поточного року відповідні районна рада подає до обласної конкурсної комісії матеріали про роботу селищної ради згідно з умовами розділу 3 цього Положення.

 

6. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ СЕРЕД СІЛЬСЬКИХ РАД - ПЕРЕМОЖЦІВ

ПОПЕРЕДНІХ ОБЛАСНИХ КОНКУРСІВ

6.1. Участь у зазначеному конкурсі беруть сільські ради – переможці попередніх обласних конкурсів не раніше, ніж через три роки після перемоги.

6.2. До 1 серпня поточного року районна рада подає до обласної конкурсної комісії матеріали про роботу сільської ради – переможця попереднього обласного конкурсу, згідно з умовами розділу 3 цього Положення;

 

7. КОНКУРСНА КОМІСІЯ

 

7.1. Комісія з проведення щорічного районного конкурсу сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території створюється для організації проведення конкурсу, підбиття підсумків та визначення його переможців.

7.2. Голова конкурсної комісії має право вносити пропозиції на випадок змін у персональному складі комісії.

7.3. Підготовку засідань конкурсної комісії здійснює відповідальний секретар.

7.4. До переліку інформаційних матеріалів, які подаються до конкурсної комісії, повинні входити:

- лист-подання;

- довідка про санітарний стан населеного пункту, окремих об’єктів благоустрою, парків, скверів, доріг, сміттєзвалищ, кладовищ тощо;

- довідка про водопровід та водовідведення;

- довідка про заміну аварійних ділянок (водопровід, каналізація);

- довідка про здійснені заходи щодо запобігання різноманітним стихійним лихам – зсувним явищам, підтопленню територій тощо;

- довідка про наявність громадських формувань та працюючих пунктів з охорони громадського порядку, кількість правопорушень в громадських місцях та відсоток розкритих злочинів, проведену роботу;

- довідка про екологічний стан населеного пункту;

- довідка щодо працевлаштування населення, збільшення робочих місць шляхом створення нових підприємств та організацій на території сільських та селищної рад;

- аналітична довідка щодо площі розповсюдження карантинного організму у порівнянні із загальною площею.

7.5. Засідання конкурсної комісії вважається правомірним, якщо в ньому взяло участь не менше 2/3 членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.

7.6. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується відповідальним секретарем та затверджується головою комісії.

 

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

 

8.1. До 1 серпня поточного року районна рада на підставі поданих районною конкурсною комісією документів і результатів проведеного огляду визначає:

- сільську раду – переможця районного конкурсу;

- сільську раду, яка посіла друге місце в районі;

- сільську раду, яка посіла третє місце в районі;

- селищну раду – переможця районного конкурсу;

- подає до обласної конкурсної комісії матеріали про роботу сільської (селищної) ради – переможця попереднього обласного конкурсу;

8.2. Призове місце не може поділятися між двома претендентами.

8.3. Районна конкурсна комісія може відзначити роботу сільських та селищної рад, які не зайняли призові місця, але зробили значний внесок у розвиток соціальної інфраструктури та благоустрою території у поточному році.

8.4. Переможці районного конкурсу нагороджуються:

- сільська рада – переможець районного конкурсу грамотою, цінним подарунком або грошовою винагородою ;

- сільська рада, яка посіла друге місце, грамотою, цінним подарунком або грошовою винагородою;

- сільська рада, яка посіла третє місце, грамотою, цінним подарунком або грошовою винагородою;

- селищна рада – переможець районного конкурсу, грамотою, цінним подарунком або грошовою винагородою;

- сільські ради, які визнані кращими за підсумками третього етапу, грамотами, цінними подарунками або грошовими винагородами.

8.5. Районна рада організовує вручення нагород переможцям конкурсу.

 

9. ВИСВІТЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

 

9.1. Голова районної конкурсної комісії через районну газету «Советская новь» та в мережі Інтернет на веб-сайті районної ради інформує населення про організацію та результати проведення районного конкурсу сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території.

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                       О.О. Фабрикатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення районної ради

від 23 травня 2012 року

200 -VІ

 

 

 

Нова редакція додатку № 2 до рішення районної ради від 27 березня 2009 року № 300 - V «Про щорічний районний конкурс сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території» « Склад конкурсної комісії з проведення щорічного районного конкурсу сільських та селищної рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою території»

 

 

 

Заступник голови районної ради, голова комісії

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови комісії (за згодою)

 

 

Радник голови районної ради, секретар комісії

 

 

Члени комісії:

 

 

Голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони довкілля

 

 

Голова постійної комісії з питань освіти, культури, спорту та у справах молоді

 

 

Голова постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я

 

 

Голова постійної комісії з питань комунального господарства, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі та підприємницької діяльності

 

 

Керуючий справами районної ради

 

 

Головний державний санітарний лікар Саратського району (за згодою)

 

 

Заступник начальника Саратського РВ УМВС України в Одеській області, начальник міліції громадської безпеки (за згодою)

 

 

Начальник управління ветеринарної медицини Саратського району, головний державний інспектор ветеринарної медицини (за згодою)

 

 

Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального та водного господарства районної державної адміністрації (за згодою)

 

 

Начальник сектору профілактично-наглядової роботи РВ ГУ МНС України в Одеській області (за згодою)

 

Начальник відділу культури та туризму районної державної адміністрації (за згодою)

 

 

Заступник начальника фінансового управління районної державної адміністрації (за згодою)

 

 

Головний спеціаліст відділу освіти та у справах сім’ї, молоді і спорту районної державної адміністрації (за згодою)

 

 

Заступник головного лікаря Комунального закладу «Саратська центральна районна лікарня» (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                       О.О. Фабрикатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Поділитись

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Онлайн трансляціяКалендар новин

<< < Березень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31